W dniach 4-6 września 2019 r. Forum Kultury Mazowsze, Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu, Fundacja Obserwatorium i Stowarzyszenie 4 krajobrazy zorganizowały spotkanie sieciujące przedstawicielek i przedstawicieli podmiotów kultury (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) z województwa mazowieckiego. Odbyło się ono w Domu Pracy Twórczej Granica w Kampinosie, a w jego programie znalazły się:

  • prezentacja działalności DPT Granica,
  • spotkanie integracyjno-sieciujący z lokalnymi animatorami,
  • prezentacje tematyczne: „Wolon młodzieżowy jako przykład budowania społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym” oraz „Przykłady współpracy organizacji pozarządowych z Ośrodkiem Dydaktyczno-Muzealnym Kampinoskiego Parku Narodowego”,
  • udział w wydarzeniach muzycznych i tanecznych w ramach Numinozum Festiwal.