2 października 2020 r. przedstawiciele placówek oświaty oraz instytucji kultury spotkali się podczas wizyty studyjnej w Ośrodku Kultury Góra Kalwaria. Jej celem było wzmocnienie współpracy międzysektorowej w obszarze kultury i oświaty, sieciowanie oraz wymiana doświadczeń, a także promowanie nowych trendów w animacji kultury. Program wizyty obejmował:

  • prezentację Ośrodka Kultury, spacer po Górze Kalwarii i wizytę w kinie „Uciecha”,
  • zwiedzanie zamku Książąt Mazowieckich w Czersku,
  • rejs po Wiśle łodziami tradycyjnymi, poznanie terenów, historii i tradycji nadwiślańskiego Urzecza,
  • spotkanie integracyjne.