Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Podsumowanie programu 2019
Edukacja kulturowa w przestrzeni mediów wirtualnych. Województwo mazowieckie. Analiza SWOT
Ewaluacja działań operatorów regionalnych BMK w 2020 r. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Diagnoza stanu edukacji kulturowej w województwie mazowieckim. Badanie w ramach programu NCK Bardzo Młoda Kultura 2019-2021
Ewaluacja działań operatorów regionalnych BMK w 2019 r. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Raport z ewaluacji ex-ante programu Bardzo Młoda Kultura-2019-2021
Raport z pierwszej edycji programu Bardzo Młoda Kultura
Weronik Idzikowska „Wzajemność. O współpracy dzieci i dorosłych”
Marek Krajewski „Po co nam instytucje kultury”
Animator Kultury „Realizowanie projektów artystycznych w przestrzeni publicznej"
„Diagnoza w kulturze” pod red. Marka Krajewskiego, Agaty Skórzyńskiej