Bezpłatne szkolenia, mini-granty, konferencje – to czeka na nauczycieli i animatorów kultury z województwa mazowieckiego w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura – mazowieckie”. Jego celem jest wzmacnianie środowiska animacji i edukacji oraz łączenie sektorów kultury i oświaty. Jego osią jest edukacja kulturowa – czyli przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze. Operatorem regionalnym programu jest Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr w Radomiu”. To już druga edycja. Poprzednia była realizowana w latach 2016-2019 przez Mazowiecki Instytut Kultury pod nazwą Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury

Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021” oraz środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.