W dniach 26-28 września 2019 r. w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu odbył się III Konwent Animatorów Kultury, którego częścią była konferencja otwierająca drugą edycję programu Bardzo Młoda Kultura w województwie mazowieckim. W trakcie konferencji zostały przedstawione założenia programu na lata 2019-2021. Wydarzenie składało się z części panelowej, warsztatów diagnostyczno-projektujących (uczestnicy zostali zaangażowani w planowanie działań w kolejnych latach), warsztatów kompetencyjnych oraz wizyt studyjnych w wybranych instytucjach kultury i oświaty z Radomia i okolic (można było skorzystać z jednej z 6 ścieżek tematycznych). Podczas Konwentu zorganizowano również spotkanie dla partnerstw realizujących projekty edukacji kulturowej w ramach konkursu stanowiącego integralny element programu Bardzo Młoda Kultura.