Jednym z komponentów programu jest konkurs na współorganizację projektów z zakresu edukacji i animacji kulturowej dla dzieci i młodzieży, realizowanych w partnerstwie przez przedstawicieli sektora kultury i oświaty.

Masz pomysł na interesujący projekt z zakresu edukacji kulturowej skierowany do dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego? Jesteś nauczycielem lub animatorem kultury? Weź udział w Konkursie realizowanym w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie. Wyłonione projekty z poszczególnych subregionów województwa mazowieckiego otrzymają dofinansowanie w łącznej kwocie 50 000 zł.

1/ Aby wziąć udział w Konkursie:

Przygotuj interesujący projekt z zakresu edukacji kulturowej, skierowany do dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego

Zapoznaj się z Regulaminem dostępnym na stronie: http://bmkmazowieckie.pl/

Wypełnij formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej: https://forms.gle/WKEWXUMSCS8z7QBV6

Wypełnij i prześlij prawidłowo wypełnione zgłoszenie stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu i prześlij je na adres: >bmk@bmkmazowieckie.pl

do 31 marca br.

2/ Terminy

Termin nadsyłania zgłoszeń w Konkursie 31 marca 2021

Realizacja projektów może rozpocząć się od 12 kwietnia 2021

Realizacja projektów musi zakończyć się do 31 sierpnia 2021

3/ Ważne informacje:

Przedmiotem Konkursu są projekty z zakresu edukacji kulturowej realizowane na rzecz dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego.

Działania edukacyjne i animacyjne realizowane w ramach zgłoszonego do Konkursu projektu mogą być realizowane w sposób tradycyjny, w przestrzeni publicznej (off-line), jak i w Internecie (on-line).

4/ Wsparcie przy przygotowywaniu wniosków

Dla wszystkich osób zainteresowanych złożeniem wniosku w Konkursie przygotowaliśmy narzędzia i działania wspierające:

Zachęcamy także do: