Koordynator główny: Monika Gołębiowska, tel. 602 652 776

Koordynator regionalny: Karolina Rudecka, tel. 516 169 136

e-mail: bmk@bmkmazowieckie.pl