Jednym z komponentów programu jest Konkurs na współorganizację projektów z zakresu edukacji i animacji kulturowej dla dzieci i młodzieży, realizowanych w partnerstwie przez przedstawicieli sektora kultury i oświaty.