II NABÓR DO KONKURSU NA PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ W RAMACH PROGRAMU „BARDZO MŁODA KULTURA 2019-2021: MAZOWIECKIE”

Konkurs na realizację projektów z zakresu edukacji i animacji kulturowej jest przeznaczony dla partnerstw z sektora oświaty i kultury. Zależy nam na partnerskiej współpracy nauczycieli i animatorów kultury. Zachęcamy, aby obie te grupy wychodziły poza sferę własnej działalności i wspólnie realizowały projekty kulturalno-edukacyjne. Przedmiotem konkursu są projekty z zakresu edukacji kulturowej realizowane na rzecz dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego.

1/ Aby wziąć udział w konkursie:

 • Przygotuj interesujący projekt z zakresu edukacji kulturowej, skierowany do dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego
 • Zapoznaj się z Regulaminem
 • Wypełnij Formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej
 • Wypełnij i prześlij prawidłowo wypełnione zgłoszenie stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu i prześlij je na adres: bmk@bmkmazowieckie.pl 

2/ Terminy

 • Termin nadsyłania zgłoszeń w Konkursie: 24 czerwca 2020
 • Realizacja projektów może rozpocząć się od 1 lipca 2020
 • Realizacja projektów musi zakończyć się do 30 września 2020

3/ Ważne informacje:

 • Przedmiotem konkursu są projekty z zakresu edukacji kulturowej realizowane na rzecz dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego.
 • Działania edukacyjne i animacyjne realizowane w ramach zgłoszonego do konkursu projektu mogą być realizowane zarówno w fizycznej przestrzeni publicznej (offline), jak i w internecie (online).
 • Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie projektów działań kulturalnych angażujących dzieci i młodzież w okresie wakacyjnym. 
 • W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które otrzymały już dofinansowanie w ramach konkursu na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie.

_______________________________________________________________________________

I NABÓR DO KONKURSU NA PROJEKTY EDUKACJI KULTUROWEJ W RAMACH PROGRAMU „BARDZO MŁODA KULTURA 2019-2021: MAZOWIECKIE”

Ogłaszamy tegoroczny konkurs na realizację projektów z zakresu edukacji kulturowej, które zakładają partnerską współpracę instytucji z obszaru kultury i oświaty. Zapraszamy animatorów i edukatorów działających na terenie województwa mazowieckiego do kolejnej edycji Konkursu na realizację wydarzeń zakresu edukacji i animacji kulturowej, realizowanego w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie”, którego celem jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w województwie mazowieckim poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury w regionie.

 

Jednym z komponentów „Bardzo Młodej Kultury – mazowieckie” jest konkurs na współorganizację wydarzeń.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest przeznaczony dla partnerstw z sektora oświaty i kultury: nauczycieli oraz edukatorów i animatorów kultury.

Nagroda

Wyłonimy 6 projektów z różnych subregionów (szczegółowy podział obejmuje mapa subregionów – załącznik nr 1), które otrzymają nagrodę w wysokości do 6 000 zł.

Gdzie i kiedy można realizować zwycięskie projekty?

Zwycięskie projekty mogą być realizowane na terenie województwa mazowieckiego, z wyłączeniem Warszawy, w terminie 22.04.2019 – 30.09.2020. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 kwietnia 2020.

Nabór do konkursu trwa do 15 kwietnia 2020, aby do niego przystąpić, należy:

 • zapoznać się z Regulaminem

 • wypełnić formularz zgłoszeniowy

 • oraz wypełnić formularz aplikacyjny (załącznik nr 2), który należy przesłać drogą elektroniczną na adres 
  bmk@bmkmazowieckie.pl

Poniżej załączamy materiały pomocnicze:

 • Animator kultury – realizowanie projektów artystycznych w przestrzeni publicznej


Kryteria oceny aplikacji konkursowych są szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu.

Regulamin

Załącznik nr 1_mapa subregionów

Załącznik nr 2_ formularz aplikacyjny

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Monika Gołębiowska,
bmk@bmkmazowieckie.pl

Konkurs na współorganizację projektów edukacji kulturowej w 2019 roku został rozstrzygnięty. Projekty, które zostały nagrodzone:

1.“Kulturalny Pociąg na trasie:   Kozłówka -Biblioteka – Biblioteka-Kozłówka”, partnerstwo: Monika Rejtner,  Aleksandra Olaszewska

2. “Teatralne Skrzydła – bądź   reżyserem życia”, partnerstwo: Luiza Kalinowska -Skutnik, Zenobia Skutnik

3. “Osada Małego Rękodzielnika”, partnerstwo: Joanna Wlizło, Aleksandra Lewińska

4. “Ze szkolnego lamusa – słomoklejki”,  partnerstwo: Marta Łabęcka, Inga Pytka-Sobutka

5. “3D – Doświadczanie. Dotykanie. Drukowanie”, partnerstwo: Marzena Elertowicz, Philipp Zalewski

6. “Poznajemy teatr”, partnerstwo: Marcinem Matoga, Katarzyna Sasal

Pełna lista projektów wraz z punktacją—————————————————————————————————————————————————-

Jednym z komponentów „Bardzo Młodej Kultury – mazowieckie” jest konkurs na współorganizację wydarzeń.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest przeznaczony dla partnerstw z sektora oświaty i kultury.

Nagroda

Wyłonimy 6 projektów z różnych subregionów (szczegółowy podział obejmuje mapa subregionów -załącznik nr 1), które otrzymają nagrodę w wysokości do 6 000 zł.

Gdzie i kiedy można realizować zwycięskie projekty?

Zwycięskie projekty mogą być realizowane na terenie województwa mazowieckiego, z wyłączeniem Warszawy,  w terminie 01.09.2019 – 31.10.2019.

Nabór do konkursu trwa do 19 sierpnia, do godz. 12.00, do aby do niego przystąpić należy:


Kryteria oceny aplikacji konkursowych są szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu.

Regulamin

Załącznik nr 1_mapa subregionów

Załącznik nr 2_ formularz aplikacyjny

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Adrianna Lau, bmk@mazowia.org.pl 

 

 • Wyniki I edycji Konkursu na realizację projektów z zakresu edukacji kulturowej BMK 2019-2021 Mazowieckie

Miło nam poinformować, że znamy już zwycięzców Konkursu na realizację projektów edukacji kulturowej w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie. Spośród 14 złożonych wniosków, Komisja ekspercka wybrała do realizacji 5 projektów, które  zostaną dofinansowane  na łączną kwotę 29 582 tys. zł.

Jurorami w Konkursie byli: Waldemar Dolecki (Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr”), Weronika Idzikowska (Małopolski Instytut Kultury), Radosław Łabarzewski (Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Themersonów), Magdalena Ulejczyk (Mazowiecki Instytut Kultury), Karol Wittels (Fundacja Obserwatorium).

Projekty, które w wyniku oceny Komisji eksperckiej uzyskały dofinansowanie:

 • Joanna Woźnicka, Malwina Łaska  – „Dźwięki domowej roboty”
 • Justyna Radomińska, Eliza Bujalska – „Album rodzin mińskich”
 • Marta Łabęcka, Inga Pytka-Sobutka  – „Ukryte odkryte, czyli błąd pamięci”
 • Magdalena Goliasz, Agata Wronowska  – „Magia Młodego Teatru”
 • Sylwia Pietryga, Marzena Szustakowska – „Żyrardowskie dzieci i młodzież uczą się ratować świat – projekt edukacji kulturowej

Szczegółowe wyniki Konkursu:

Wyniki I edycji konkursu

________________________________________________________________