Zapraszamy serdecznie na IV Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury, który odbędzie się w dniach 23-25 września w Siedlcach. 

Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury to wydarzenie, które:

 • stwarza okazję do podzielenia się opinią w sprawie ważnych dla środowiska dokumentów;
 • pozwala na wymianę doświadczeń i integrację środowiska animatorów kultury i pracowników edukacji kulturalnej;
 • oferuje możliwość doskonalenia zawodowego;
 • odbywa się w niebanalnych miejscach.

Czwartą edycję Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury (MKAK) adresujemy do osób zajmujących się animacją kultury i edukacją kulturalną. Nasze spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń, wspólnych dyskusji, wzmacniania kompetencji oraz integracji środowiska animatorów kultury oraz pracowników edukacji kulturalnej pracujących w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, szkołach, a także osób będących niezależnymi liderami życia lokalnego, artystów z zacięciem społecznikowskim i wszystkich tych, którym bliskie są zagadnienia animacji kultury. W tym roku MKAK połączony jest z podsumowaniem i zamknięciem programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Mazowieckie.

Formularz zgłoszeniowy IV Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury – rejestracja – Formularze Google 

 • Biuro organizacyjne Konwentu:

 

  • mail:

konwentanimatorow@gmail.com

  • , tel. tel. 791 405 935, 602 652 776

</li

Do zobaczenia w Siedlcach!

___________________________________________________________________________

 • ORGANIZATORZY:

Forum Kultury Mazowsze, Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, Mazowiecki Instytut Kultury, Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu, Gminny Ośrodek Kultury Suchożebry, Teatr Po-wszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

 • FINANSOWANIE:

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków: Samorządu Województwa Mazowieckiego, Na-rodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021, Urzędu Miasta Siedlce, Starostwa Powiatowego w Siedlcach, Miasta Stołecznego Warszawy

 • PARTNERZY:

Fundacja Obserwatorium, Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie, Łosicki Dom Kul-tury, Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu, Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie, Dom Pracy Twór-czej Reymontówka w Chlewiskach, Dwór Mościbrody, Stowarzyszenie SOKiAL, Komar Group

 • PATRONAT:

Wydarzenie pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Siedlce i Starosty Powiatowego w Siedlcach

 • PATRONI MEDIALNI:

Tygodnik Siedlecki, Siedlecki Portal Informacyjnie Najlepszy SPIN, TUBA SIEDLEC, Katolickie Radio Podlasie, Regionalny Portal Informacyjny Podlasie24, Radio ESKA Siedlce, TV Wschód

 • RADA PROGRAMOWA KONWENTU:

Zbigniew Darda, Waldemar Dolecki, Marcin Jasiński, Agnieszka Kołodyńska, Magdalena Różycka, Anna Sobczak, Magdalena Ulejczyk, Karol Wittels