W dniach 23-25 września 2021 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach odbył się IV Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury, którego częścią była konferencja podsumowująca drugą edycję programu Bardzo Młoda Kultura w województwie mazowieckim.

Wydarzenie składało się z części panelowej, tematycznych stolików dyskusyjnych, warsztatów kompetencyjnych oraz wizyt studyjnych w wybranych instytucjach kultury z Siedlec i okolic. Podjęte w debacie i rozmowach stolikowych tematy dotyczyły kondycji kultury po pandemii i możliwych  kierunkach działań instytucji, animatorów i edukatorów; edukacji kulturowej w kontekście wyzwań przyszłości, w tym także tych związanych dostępnością i funkcjonowaniem kultury w trybie on i off; możliwości i korzyści płynących ze współpracy sektora kultury z biznesem, a także żywego wątku „zielonych instytucji” – siły i potencjału synergii płynącej ze współpracy instytucji kultury z innymi organizacjami na polu ekologii.

W drugim dniu Konwentu odbyła się konferencja podsumowująca i zamykająca program Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Mazowieckie, podczas której edukatorzy i animatorzy z województwa mazowieckiego zaprezentowali realizowane w ramach programu projekty edukacji kulturowej. Tego dnia uczestnicy Konwentu wzięli także udział w wyjazdowych ścieżkach tematycznych, będących okazją do odwiedzenia wyjątkowych i charakterystycznych dla regionu miejsc (Siedlce, Wola Suchożebrska, Mościbrody, Wodynie, Chlewiska, Łosice, Skórzec), poznania ich historii, funkcjonowania tamtejszych ośrodków kultury, lokalnych tradycji i zwyczajów, uczestnictwa w warsztatach czy grach terenowych, wymiany doświadczeń oraz sieciowania.

Szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje animatorów i edukatorów kultury to integralny i niezwykle  ważny punkt programu każdej edycji Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury. W trzecim dniu wrześniowego wydarzenia organizatorzy zaplanowali pięć warsztatów pozwalających na poszerzenie wiedzy, poznanie narzędzi i możliwych działań w obszarze zarządzania instytucją kultury, planowania działań kulturalnych i edukacji kulturowej czy wdrażania ekopomysłów i  ekorozwiązań w instytucji oraz realizowanych wydarzeniach kulturalnych.