W 2019 roku w konkursie na realizację projektów edukacji kulturowej złożono 16 wniosków. Komisja ekspercka wyłoniła 6 projektów, które otrzymały dofinansowanie. Zostały wybrane 3 projekty z subregionu radomskiego, i po jednym z ciechanowskiego, warszawsko-wschodniego oraz płockiego.

Osada Małego Rękodzielnika
3 D. Doświadczanie. Dotykanie. Drukowanie
Ze szkolnego lamusa – słomoklejki
Teatralne Skrzydła – bądź reżyserem życia
Kulturalny Pociąg na trasie: Kozłówka-Biblioteka – Biblioteka-Kozłówka
Poznajemy teatr