Czym jest „edukacja kulturowa”? 

To coś więcej niż edukacja kulturalna (która przygotowuje odbiorców kultury) czy edukacja artystyczna (kształtuje umiejętności tworzenia sztuki). Edukacja kulturowa łączy te dwa obszary, dołączając do nich kształtowanie kompetencji społecznych, które pozwalają lepiej odnajdywać się we współczesnej, tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. To mogą być działania teatralne, które dotyczą zmian klimatu, działania fotograficzne dotyczące praw człowieka, działania z obszaru lokalnej historii mówionej, które pozwalają poznawać konsekwencje wojen czy ruchów protestacyjnych. Mogą to też być projekty dotyczące ekonomii (w historycznym, ale też współczesnym wymiarze, np. tradycji kupieckich czy robotniczych) czy lokalnego folkloru, ale też bazujące na działaniach plastycznych czy muzycznych. 

Szukajcie własnych rozwiązań, bliskich Wam tematów czy dziedzin sztuki!

Dla inspiracji polecamy:  

Publikacja „Wiedza” przygotowana przez Mazowiecki Instytut Kultury w ramach „BMK. Mazowieckie 2016-2018”. Szczególnie polecamy tekst prof. Marka Krajewskiego „Po co nam edukacja kulturowa? Próba definicji” (str. 11-21)
Transfer wiedzy czy relacje – co skleja świat kultury i edukacji? Prowadzenie: Małgorzata Siergiej, polonistka w szkole podstawowej. Webinarium przygotowane przez Narodowe Centrum Kultury.
Metody i narzędzia pracy z młodzieżą w animacji kultury. Prowadzenie: Marcin Mitzner z Games Development. Webinarium przygotowane przez Narodowe Centrum Kultury.
O roli animacji i edukacji kulturowej w czasach pandemii. Prowadzenie: Weronika Idzikowska z Małopolskiego Instytutu Kultury. Webinarium przygotowane przez Narodowe Centrum Kultury.