Program Bardzo Młoda Kultura jest skierowany do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w szeroko rozumianych obszarach edukacji i kultury. Zadaniem programu jest projektowanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań, które mają zbliżyć obie te sfery. Rozumiemy to bardzo szeroko – jako współpracę między różnorakimi instytucjami kultury, szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury lub edukacji oraz lokalnymi edukatorami, którym zależy na rozwoju kompetencji społecznych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod edukacji kulturalnej i animacji kultury.

W ramach Bardzo Młodej Kultury chcemy ze sobą łączyć środowiska edukacji i kultury, inspirować je do współpracy. Stawiamy na partnerskie współdziałanie nauczycieli i animatorów kultury, stwarzamy możliwości wzmacniania ich kompetencji, edukujemy i inspirujemy do integracji środowiskowej. Zależy nam, aby obie te grupy wychodziły poza sferę własnej działalności i wspólnie realizowały projekty kulturalno-edukacyjne.

Jeśli pracujesz w szkole jako nauczyciel lub nauczycielka, ale też jesteś pracownikiem lub pracowniczką szkolnej biblioteki szkolnej czy świetlicy, pracujesz w przedszkolu, w świetlicy środowiskowej, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, prowadzisz firmę edukacyjną lub prywatne przedszkole, pracujesz w szkole niepublicznej, jesteś dyrektorem bądź dyrektorką szkoły – ten program jest dla Ciebie.

Jeśli pracujesz w ośrodku kultury, bibliotece, czy muzeum, jesteś z organizacji pozarządowej, która prowadzi szeroko rozumiane działania kulturalne, jesteś członkinią KGW lub członkiem OSP, prowadzisz orkiestrę dętą albo firmę oferującą zajęcia kulturalne (np. plastyczne, teatralne, taneczne, ceramiczne), jesteś artystką lub artystą, uważasz się za animatora lub animatorkę kultury – ten program jest dla Ciebie.

Skorzystaj z naszego wsparcia – szkoleń, warsztatów, konsultacji, wizyt studyjnych, seminariów oraz konkursu na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji kulturowej.