W roku 2020 program Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie był realizowany w sytuacji niespodziewanych zmian i uwarunkowań wynikających z pandemii COVID-19. Nie pozostało to bez wpływu na realizację założonych celów. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja zewnętrzna wymogła konieczność bieżącego reagowania i dostosowywania zaplanowanych aktywności do okoliczności. W roku 2020 w województwie mazowieckim przeprowadziliśmy następujące działania:

 1. Wizyty studyjne: Konkurs na realizację projektów edukacji kulturowej

W roku 2020 roku Konkurs odbył się w dwóch edycjach, dofinansowanie otrzymało łącznie 11 przedsięwzięć:

 • Żyrardowskie dzieci i młodzież uczą się ratować świat – projekt edukacji kulturowej / Żyrardów / subregion żyrardowski,
 • Magia Młodego Teatru / Bogate / subregion ostrołęcki,
 • Album rodzin mińskich / Mińsk Mazowiecki / subregion warszawski wschodni,
 • Dźwięki domowej roboty / Książenice / subregion warszawski zachodni,
 • Ukryte odkryte, czyli błąd pamięci / Omięcin / subregion radomski,
 • Pomaluj moje podwórko… na żółto i na niebiesko / Małkinia Górna / subregion ostrołęcki,
 • Podróż na skrzydłach ballady / Garwolin / subregion siedlecki,
 • Malczewski: Re-animacja / Radom / subregion radomski,
 • Zawirusowani kulturą zero waste / Bulkowo / subregion płocki,
 • Nowomiejskie przygody ze sztuką wizualną / / Nowe Miasto nad Pilicą / subregion warszawski,
 • Kulturowe poddasze / Bieżuń / subregion ciechanowski.

Więcej informacji o nagrodzonych projektach – > http://bmkmazowieckie.pl/index.php/konkurs-2020/

 1. Szkolenia dla przedstawicieli sektora kultury i oświaty

Szkolenia podnoszące kompetencje odbiorców programu, nauczycieli i animatorów, to bardzo ważny element działań operatorów programu Bardzo Młoda Kultura. W roku 2020 zorganizowaliśmy 12 spotkań szkoleniowo-warsztatowych (w trybie zarówno stacjonarnym jak i on-line) dla przedstawicieli sektora oświaty i kultury w województwie mazowieckim:

 • Niezbędnik dyrektora instytucji kultury.
 • Organizacja działań statutowych instytucji kultury w czasie pandemii Covid-19.
 • Współpraca w czasach izolacji – jak poradzić sobie z obciążeniami pracy rozproszonej?
 • Dialog w kulturze.
 • Wypalenie zawodowe.
 • Poszukiwanie wspólnego pola. Wstęp do rozwoju publiczności.
 • Jak skutecznie negocjować.
 • Kurs montażu filmów.
 • Skuteczna komunikacja.

Dodatkowo, naborowi wniosków do konkursu na projekty partnerskie towarzyszyły webinaria informujące o programie, a także poszerzające wiedzę dotyczącą realizacji działań w zakresie edukacji kulturowej dla dzieci i młodzieży w realiach związanych z zamknięciem i pandemią oraz podnoszące kompetencje w zakresie przygotowywania wniosków do konkursu w ramach BMK Mazowieckie:

 • Edukacja kulturowa dzieci i młodzieży w rzeczywistości kryzysu.
 • Jak przygotować wniosek do BMK Mazowieckie.
 1. Wizyty studyjne: Góra Kalwaria

Relacja z wizyty jest dostępna tu -> http://bmkmazowieckie.pl/index.php/wydarzenia/

 1. Działania badawcze i diagnostyczne dotyczące edukacji kulturowej

Jednym z założeń programu jest zbieranie danych dotyczących edukacji kulturowej na terenie województwa, a także realizacja działań diagnostycznych mających na celu analizę procesów powstawania i utrwalania partnerstw w projektach dofinansowanych w konkursie. W ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie w roku 2020 zostały opracowane dwa raporty:

 • Edukacja kulturowa w przestrzeni mediów wirtualnych – województwo mazowieckie. Analiza SWOT.
 • Raport z ewaluacji działań programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie w roku 2020.

Raporty dostępne są tu -> http://bmkmazowieckie.pl/index.php/publikacje/