W roku 2019 zainicjowano drugą edycję programu dotacyjnego realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury pod nazwą Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. W ramach programu w województwie mazowieckim zrealizowane zostały następujące działania:

  1. Konkurs na realizację projektów edukacji kulturowej

Dofinansowanie otrzymało 6 przedsięwzięć:

  • Osada Małego Rękodzielnika / Pątki, powiat żuromiński, subregion ciechanowski,
  • 3D – Doświadczanie. Dotykanie. Drukowanie / Radom, subregion radomski,
  • Teatralne Skrzydła – bądź reżyserem życia / Płock, subregion płocki,
  • Ze szkolnego lamusa – słomoklejki / Szydłowiec, powiat szydłowiecki, subregion radomski,
  • Kulturalny Pociąg na trasie: Kozłówka-Biblioteka – Biblioteka-Kozłówka / Legionowo, powiat legionowski, subregion warszawski-wschodni,
  • Poznajemy teatr / Łączany, powiat radomski, subregion radomski.

Więcej informacji o nagrodzonych projektach – > http://bmkmazowieckie.pl/index.php/edycja-2019-2/

  1. III Konwent Animatorów Kultury i Konferencja otwierająca program Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie

W dniach 26-28.09.2019 w Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu odbył się Konwent, podczas którego przedstawione zostały założenia programu, zaprezentowano dobre praktyki z poprzednich 3 lat oraz zwycięskie projekty wyłonione w ramach konkursu. Uczestniczący w Konwencie animatorzy i edukatorzy wzięli udział w warsztatach oraz wizytach studyjnych w instytucjach kultury z subregionu radomskiego.

Relacja z Konwentu i Konferencji -> http://bmkmazowieckie.pl/index.php/mazowiecki-konwent-animatorow-kultury/

  1. Szkolenia dla przedstawicieli sektora kultury i oświaty

Szkolenia podnoszące kompetencje odbiorców programu są jednym z istotnych elementów Bardzo Młodej Kultury. W roku 2019 na Mazowszu zrealizowane zostały następujące warsztaty tematyczne:

  • Skąd pozyskać środki na realizację projektów kulturalnych i edukacyjnych?

  • Diagnoza potrzeb odbiorców działań w obszarze edukacji kulturowej.

  • Pisanie projektów-wprowadzenie.

  • Planowanie działań w projektach z zakresu edukacji kulturowej oraz współpracy partnerskiej.

  • Diagnoza potrzeb odbiorców działań w obszarze edukacji kulturowej.

  • Jak napisać dobry projekt kulturalno-społeczny niekoniecznie do Urzędu Miasta czy Starostwa?

  1. Wizyty studyjne: Podkowa Leśna, Kampinos, Sokołów Podlaski

Relacje z wizyt studyjnych są dostępna tu -> http://bmkmazowieckie.pl/index.php/wydarzenia/

  1. Działania badawcze i diagnostyczne dotyczące edukacji kulturowej

Jednym z założeń programu jest zbieranie danych dotyczących edukacji kulturowej z województwa mazowieckiego, a także realizacja działań diagnostycznych mających na celu analizę procesów powstawania i utrwalania partnerstw w projektach dofinansowanych w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie. W roku 2019 powstały trzy raporty:

  • Diagnoza stanu edukacji kulturowej w województwie mazowieckim.

  • Raport dotyczący sytuacji liderów edukacji kulturowej w subregionie ciechanowskim.

  • Ewaluacja działań operatorów regionalnych BMK 2019 r. – województwo mazowieckie.

Raporty dostępne są tu -> http://bmkmazowieckie.pl/index.php/publikacje/