Program „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie” – 2019

W roku 2019 zainicjowano drugą edycję programu dotacyjnego realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Poprzednia była realizowana w latach 2016-2019 przez Mazowiecki Instytut Kultury pod nazwą „Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury”. Obecnie program realizowany jest pod nazwą „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie”, a jego operatorem regionalnym jest Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu. Program jest skierowany do nauczycieli i animatorów kultury. Jego celem jest wzmacnianie środowiska animacji i edukacji oraz łączenie sektorów kultury i oświaty w obszarze edukacji kulturowej, czyli przygotowania dzieci i młodzieży do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze.

Działania prowadzone w ramach programu w 2019 roku:

1. Konkurs na współorganizację projektów

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs przeznaczony dla partnerstw z sektora oświaty i kultury, w ramach którego dofinansowanie otrzymało 6 projektów z różnych subregionów województwa mazowieckiego.

2. III Konwent Animatorów Kultury i Konferencja otwierająca program “Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie”

W dniach 26-28.09.2019 w Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu odbył się Konwent, podczas którego przedstawione zostały założenia programu, zaprezentowano dobre praktyki z poprzednich 3 lat oraz zwycięskie projekty wyłonione w ramach konkursu. Ponadto podczas uczestniczący w Konwencie animatorzy i edukatorzy wzięli udział w warsztatach oraz wizytach studyjnych w instytucjach kultury z subregionu radomskiego.

3. Szkolenia dla przedstawicieli sektora kultury i oświaty w wybranych miastach województwa.

Szkolenia podnoszące kompetencje odbiorców programu są jednym z istotnych elementów „Bardzo Młodej Kultury”. W roku 2019 zrealizowane zostały następujące warsztaty tematyczne:

  • Skąd pozyskać środki na realizację projektów kulturalnych i edukacyjnych?
  • Diagnoza potrzeb odbiorców działań w obszarze edukacji kulturowej
  • Pisanie projektów-wprowadzenie
  • Planowanie działań w projektach z zakresu edukacji kulturowej oraz współpracy partnerskiej
  • Diagnoza potrzeb odbiorców działań w obszarze edukacji kulturowej
  • Jak napisać dobry projekt kulturalno-społeczny niekoniecznie do Urzędu Miasta czy Starostwa?

4. Działania badawcze i diagnostyczne dotyczące edukacji kulturowej

W ramach projektu zaplanowane jest zbieranie danych dotyczących edukacji kulturowej z województwa mazowieckiego, a także realizacja działań diagnostycznych mających na celu analizę procesów powstawania i utrwalania partnerstw w projektach dofinansowanych w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie”.