Bardzo Młoda Kultura (BMK) to program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury. BMK jest programem trzyletnim i aktualnie trwa jego II edycja, zaplanowana na lata 2019-2021.

Operatorem regionalnym programu na Mazowszu jest Miejski Ośrodek Kultury “Amfiteatr” w Radomiu. „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie” jest skierowana do nauczycieli i animatorów kultury. Jej celem jest wzmacnianie środowiska animacji i edukacji oraz łączenie sektorów kultury i oświaty. Osią programu jest edukacja kulturowa – czyli przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze. Stawiamy na partnerską współpracę nauczycieli i animatorów kultury. Zależy nam, aby obie te grupy wychodziły poza sferę własnej działalności i wspólnie realizowały projekty kulturalno-edukacyjne.

Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021” oraz środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.