Projekt propaguje kulturę tradycyjną. Przypomina o dawnej tradycji wykonywania prac plastycznych w szkółkach wiejskich w okolicach Rzucowa.  Jedną z ulubionych zabaw rodziców z dziećmi było między innymi wyklejanie (klejem z kasztanów) motywów zwierzęcych prasowaną słomą na czarnym płóciennym tle. Projekt ma uchronić od zapomnienia tą wspaniałą technikę i zaproponować ją współczesnym dzieciom. Uczestnicy, młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących wezmą udział w cyklu warsztatów: fotograficznych, plastycznych oraz graficznych, w ramach których zaprojektują  i wykonają prototyp zestawu do twórczej zabawy ”Słomoklejki”. 

Miejscowość: Szydłowiec

Osoby realizujące: Marta Łabęcka, Inga Pytka-Sobutka

Współorganizator: Fundacja We Dworze