Projekt skierowany jest do dzieci uczęszczające do świetlic środowiskowych w Płocku. Zakłada stworzenie przez uczestników spektaklu teatralnego i przejście przez cały proces twórczy wraz z poznaniem kulis powstawania przedstawienia.  To do nich będzie należał proces decyzyjny, dorośli w postaci seniorek z sekcji teatralnej, aktorów, pedagogów, charakteryzatora, reżysera – stanowią jedynie wsparcie. Dzieci biorące udział w projekcie chcąc podzielić się własnym doświadczeniem i zdobytą wiedzą, uczestniczą jednocześnie w nagrywaniu filmu dokumentującego cały  ich proces twórczy. Powstały film pt. „Jak powstaje spektakl?”(można go obejrzeć TUTAJ) będzie miał premierę w Kinie za Rogiem Pokis i będzie udostępniony dla pozostałych dzieci ze świetlic oraz szkół płockich.

Miejscowość: Płock

Osoby realizujące: Luiza Kalinowska-Skutnik, Zenobia Skutnik

Współorganizator: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki