„Osada Małego Rękodzielnika” to kontynuacja działań dotyczących wspierania przedsięwzięć na rzecz dzieci z dysleksją. „AnimaTor”, przeprowadzony w 2016 roku w ramach I edycji Kulturalnych Edukatorów. Tym razem projekt wychodzi również naprzeciw potrzebom dzieci nieśmiałych.

Uczestnicy, grupa 30 dzieci dysleksją i dzieci nieśmiałych z terenu powiatu żuromińskiego, wezmą udział m.in. w warsztatach ceramicznych, krawieckich, czy stolarskich. Projekt wykorzystuje rękodzieło artystyczne jako środek do rozwoju osobistego dzieci i wyrażania siebie, wzbudzania w dzieciach wiary we własne siły, budowania samodzielności i odważnego podejmowania decyzji, a także uczenia sposobów odnajdywania w sobie rozwiązań i spokoju.

Miejscowość: Pątki

Osoby realizujące:

Aleksandra Lewińska – wieloletni nauczyciel nauczania początkowego, oligofrenopedagog i wychowawca. Propagatorka wielu ogólnopolskich wydarzeń kulturalnych wśród mieszkańców powiatu.

Joanna Wlizło – animator kultury, oligofrenopedagog. Inicjatorka i koordynatorka wielu przedsięwzięć

Współorganizator: Szinuk