Projekt łączy standardowe oraz innowacyjne metody pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz z autyzmem. Odbiorcy  zadania – uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 Specjalnej im. bpa Jana Chrapka Radomiu odwiedzą wyjątkowe miejsca w Radomiu a także wezmą udział w warsztatach: fotograficznych oraz plastyczno-technicznych. Dzięki temu:

1.Doświadczą wyjątkowości szeroko rozumianej kultury i zabytków radomskiej architektury, jej niezwykłej, bogatej historii, oraz tego co ją wyróżnia i sprawia, że zachwyca do dziś

2. Dotkną jej, zobaczą z bliska, uwiecznią na zdjęciach, rysunkach, makiecie i modelach przestrzennych

3. (Wy)Drukują – na drukarkach 3D modele architektoniczne, które najpierw zaprojektują z pomocą instruktora na kreatywnych warsztatach z modelowania i druku 3D

Projekt przełamuje negatywne stereotypy na temat umiejętności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, a także stwarza im przestrzeń wielozmysłowego poznawania i doświadczania świata”.

Miejscowość: Radom

Osoby realizujące: Marzena Elertowicz, Philipp Zalewski

Współorganizator: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna  im. bpa Jana Chrapka Radomiu