Bezpłatne szkolenia, konferencje, spotkania sieciujące, wizyty studyjne oraz dofinansowanie projektów edukacji kulturowej – to oferta dla nauczycieli i animatorów kultury z województwa mazowieckiego realizowana w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2020: Mazowieckie”.

Głównym celem programu jest wzmacnianie środowiska animacji i edukacji oraz łączenie sektorów kultury i oświaty, a jego osią jest edukacja kulturowa, czyli przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze.

Operatorem regionalnym zaplanowanej na lata 2019-2021 drugiej edycji programu jest Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu. Poprzednia była realizowana w latach 2016-2019 przez Mazowiecki Instytut Kultury pod nazwą „Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury”.

__________________________

Masz pomysł na interesujący projekt z zakresu edukacji kulturowej skierowany do dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego? Jesteś nauczycielem lub animatorem kultury? Weź udział w Konkursie realizowanym w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021: Mazowieckie. Wyłonione projekty z poszczególnych subregionów województwa mazowieckiego otrzymają dofinansowanie w łącznej kwocie 50 000 zł.

Szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się w zakładce Konkurs -> http://bmkmazowieckie.pl/index.php/edycja-2021/