• Bezpłatne szkolenia, mini-granty, konferencje – to czeka na nauczycieli i animatorów kultury z województwa mazowieckiego w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2020: Mazowieckie”. Jego celem jest wzmacnianie środowiska animacji i edukacji oraz łączenie sektorów kultury i oświaty. Jego osią jest edukacja kulturowa – czyli przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze. Operatorem regionalnym programu jest Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu. To już druga edycja programu. Poprzednia była realizowana w latach 2016-2019 przez Mazowiecki Instytut Kultury pod nazwą „Kulturalni Edukatorzy – Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury”.